เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์


p1.png

เครื่องวัดอุณหภูมิ คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิหรือระดับของความร้อนโดยใช้หลักการวัดที่แตกต่างกันมากมายแต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือแบบดิจิตอลซึ่งมีหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล และมีโพรบติดตั้งอยู่ที่ตัวเครื่องพกพาได้สะดวกสามารถแสดงผลอุณหภูมิได้ทั้งแบบองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ เมื่อคุณต้องการที่จะเลือกเครื่องวัดอุณหภูมิไว้ใช้งานมีสิ่งที่คุณจะต้อง พิจารณามากเช่นช่วงการวัดอุณหภูมิ, ความละเอียด, ความถูกต้องของที่ได้จากการวัด นอกเหนือจากนี้คุณควรพิจารณาสิ่งแวดล้อมที่คุณจะนำเครื่องวัดอุณหภูมิไปใช้ ให้เหมาะสม

เครื่องมือ อุปกรณ์ วิทยาศาสตร์