เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ Testo 610610ps.png

วัดความชื้นสัมพัทธ์ 0 ถึง 100 %RH วัดอุณหภูมิ -10 ถึง 50°C ความถูกต้อง ± 2.5 %RH

button.png

หรือโทร 074-232336 074-244567 ฝ่ายขาย

Fax:   074-235326-7 ,074-23038 

Line ID:  svhatyai

E-mail svhatyai@hotmail.com


รายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือ

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ Testo 610

- ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 0 ถึง 100 %RH

- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -10 ถึง 50 °C

- แสดงค่า Dewpoint

- ค่าความถูกต้อง ± 2.5 %RH (5 ถึง 95%RH)


ภาพประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ

610p.jpg