เครื่องวัดความชื้นของไม้ และพัสดุ Testo 606-1 / 606-2Testo606-1ps.png

เครื่องวัดความชื้นในเนื้อไม้และวัสดุก่อสร้าง รุ่น testo 606 ช่วงการวัด 0 ถึง 90% / -10 ถึง +50 C

button.png

หรือโทร 074-232336 074-244567 ฝ่ายขาย

Fax:   074-235326-7 ,074-23038 

Lind ID:  svhatyai

E-mail svhatyai@hotmail.com


รายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือ

เครื่องวัดความชื้นของไม้ และพัสดุ Testo 606-1 / 606-2

- รุ่น testo 606-1 วัดความชื้นของไม้และวัสดุ

- รุ่น testo 606-2 วัดความชื้นของไม้ วัสดุ และความชื้นสัมพัทธ์

- ช่วงการวัดความชื้นของไม้ และวัสดุ 0 ถึง 90%

- ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 0 ถึง 100 %RH

- อุณหภูมิของอากาศ -10 ถึง 50 °C 


ภาพประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ

606-1_2.jpg