เกี่ยวกับเรา


IMG_0732.JPG


" บริษัท เอส.วี.เมดิโก จำกัด " ก่อตั้งเมื่อ 20 พฤศจิกายน พ.ศ 2522 โดยมีสำนักงานแห่งแรกตั้งอยู่เลขที่ 547/2 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ต่อมาได้ย้ายมาเลขที่ 51 ถ.จุติอนุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2527

ประกอบธุรกิจจำหน่าย บริการหลังการขาย เครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับโรงพยาบาลและห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ให้บริการในส่วนที่เป็นโรงพยาบาลน้อยลง โดยเน้นในส่วนที่เป็นสถานศึกษาทั้งระดับมัธยม และอุดมศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ หน่วยราชการที่มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งต้องการเครื่องมือ เครื่องใช้วัสดุสำหรับห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ ที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

บริษัทฯ ให้คำมั่นว่าจะพยายามเต็มความสามารถเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ บริการที่รวดเร็ว ราคายุติธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าให้สมกับความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้กับบริษัทฯตลอดเวลา 30 ปีที่ผ่านมา และขอตั้งปณิธานว่าบริษัทฯ จะมุ่งมั่น พัฒนาในทุกด้านเพื่อเพิ่มคุณค่าในสินค้าและบริการของเรา

 

บริษัท เอส.วี.เมดิโก จำกัด ขอบคุณสำหรับการไว้วางใจและใช้การบริการของเราเสมอมา 

 

 

กิจกรรมภายในของเรา

จัดเลี้ยงปีใหม่ 2558 2

จัดเลี้ยงปีใหม่ 2558

 
จัดเลี้ยงปีใหม่ 2558 2 2

จัดเลี้ยงปีใหม่ 2558

 
จัดเลี้ยงปีใหม่ 2558

จัดเลี้ยงปีใหม่ 2558

 

อ่านข่าวสารทั้งหมด