เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ Teesto 608-H2608_h2ps.png

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบติดพนัง รุ่น testo 608-H1/H2

button.png

หรือโทร 074-232336 074-244567 ฝ่ายขาย

Fax:   074-235326-7 ,074-23038 

Lind ID:  svhatyai

E-mail svhatyai@hotmail.com


รายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือ

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ Teesto 608-H2

- ช่วงการวัด 2 ถึง 98 %RH

- 10 ถึง 70 °C

- 40 ถึง 70 °C td

- ค่าความถูกต้อง ±2 %RH (2 ถึง +98)

- แสดงค่าสูงสุดและต่ำสุดได้

- ตั้งระดับการเตือนแบบไฟกระพริบได้


ภาพประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ

608-h2.jpg