เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์และความดันบรรยากาศ Testo 622testo-622ps4.png

เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์และแรงดันสัมบูรณ์ รุ่น testo 622 แสดงผลอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความดัน วันที่ และเวลา ในหน้าจอเดียวกัน ช่วงการวัดอุณหภูมิ: -10 to +60 °C

button.png

หรือโทร 074-232336 074-244567 ฝ่ายขาย

Fax:   074-235326-7 ,074-23038 

Line ID: @byt0974c

E-mail svhatyai@hotmail.com


รายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือ

เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และความดันบรรยากาศ Testo 622

- วัดค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ แรงดันบรรยากาศ

- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -10 ถึง 60 °C

- ความชื้นสัมพัทธ์ 0 ถึง 100 %RH

- แรงดันบรรยากาศ 300 ถึง 1200 hPa

- สามารถแสดงข้อมูลการวัดเป็นกราฟในช่วงเวลา 12 สัปดาห์

- จอภาพขนาดใหญ่ง่ายต่อการอ่านค่า

- มีฟังก์ชั่นการเตือนเมื่อครบรอบการสอบเทียบ 


ภาพประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ

622.jpg