เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์แบบบันทึกค่าได้ Testo 635-2635-2_1ps.png

วัดอุณหภูมิ -200 ถึง 1370 °C ความชื้นสัมพัทธ์ 0 ถึง 100%RH แรงดันสัมบูรณ์ 0 ถึง 2,000 hPa

button.png

หรือโทร 074-232336 074-244567 ฝ่ายขาย

Fax:   074-235326-7 ,074-23038 

Lind ID:  svhatyai

E-mail svhatyai@hotmail.com


รายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือ

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์แบบบันทึกค่าได้ Testo 635-2

- วัดค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ แรงดันบรรยากาศ

- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -200 ถึง 1370 °C

- ความชื้นสัมพัทธ์ 0 ถึง 100 %RH

- แรงดันสัมบูรณ์ 0 ถึง 2,000 hPa

- บันทึกข้อมูลการวัดในหน่วยความจำได้ 10,000 ข้อมูล

- ต่อกับหัววัดแบบไร้สาย (Wireless Probe) ได้


ภาพประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ

635p.jpg