เครื่องมือวัดอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ Testo 623testo-623-4.png

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ รุ่น testo623 สามารถแสดงค่าการวัดปัจจุบันตลอดจนวันที่และเวลา ช่วงการวัดอุณหภูมิ: -10 to +60 °C ,ความชื้นสัมพัทธ์: 0 to 100 % RH

button.png

หรือโทร 074-232336 074-244567 ฝ่ายขาย

Fax:   074-235326-7 ,074-23038 

Line ID:  svhatyai

E-mail svhatyai@hotmail.com


รายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือ

เครื่องมือวัดอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ Testo 623

- วัดค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ 

- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -10 ถึง 60 °C

- ความชื้นสัมพัทธ์ 0 ถึง 100 %RH 

- สามารถแสดงข้อมูลการวัดเป็นกราฟในช่วงเวลา 12 สัปดาห์

- จอภาพขนาดใหญ่ง่ายต่อการอ่านค่า

- มีฟังก์ชั่นการเตือนเมื่อครบรอบการสอบเทียบ


ภาพประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ

623.jpg