เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์ Testo 625Untitled-12.png

ช่วงการวัด -10 ถึง 60 °C ค่าความถูกต้อง ±2.5%RH 

button.png

หรือโทร 074-232336 074-244567 ฝ่ายขาย

Fax:   074-235326-7 ,074-23038 

Lind ID:  svhatyai

E-mail svhatyai@hotmail.com


รายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือ

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์ Testo 625

- ช่วงการวัด -10 ถึง 60 °C

- 0 ถึง 100%RH

- ค่าความถูกต้อง ±2.5%RH ,±0.5 °C

- แสดงค่าการวัดสูงสุด ต่ำสุด และค่า dew point ได้

- ต่อกับหัววัดแบบไร้สาย (Wireless Probe) ได้


ภาพประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ

625p.jpg