เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ Testo 605-H1605_h1-22.png

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ รุ่น testo 605-H1 ช่วงการวัด +5 ถึง +95%RH 0 ถึง +50 C -20 ถึง +50 C td

button.png

หรือโทร 074-232336 074-244567 ฝ่ายขาย

Fax:   074-235326-7 ,074-23038 

Line ID:  svhatyai

E-mail svhatyai@hotmail.com


รายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือ

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ Testo 605-H1

- ช่วงการวัด 5 ถึง 95 %RH

- 0 ถึง 50 °C

- 20 ถึง 50 องศา td

- ค่าความคลาดเคลื่อน ± 3 %RH / 0.5 °C

- แสดงค่าการวัดเป็นตัวเลขบนจอ LCD

- เปลี่ยนหน่วยวัดอุณหภูมิระหว่าง °C และ °F


ภาพประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ

605_h1-4.jpg