ARTICLE


เครื่องกลั่นวิเคราะห์

มีฟังก์ชั่นการทำงานและรองรับ Application ในการวิเคราะห์ด้วยเครื่องกลั่น new VAPODEST line ที่เพิ่มมากกว่า VAPODEST s class เมื่อใช้ Model new VAPODEST line ที่สามารถเชื่อมต่อการทำงานกับ C. Gerhardt Titrator ขั้นตอนการไตรเตรท (Titration) จะถูกทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากเครื่องทำการกลั่นวิเคราะห์เสร็จสิ้น

 
เครื่องวัดมุมสัมผัสแบบพกพา

ปัจจุบันนี่การจะผลิตชิ้นงานตัวอย่างเช่น แผ่นกระเบื้อง, พลาสติก, กระจก เป็นต้น จะต้องผลิตชิ้นงานตัวอย่างให้ได้มาตรฐานเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพและตรงตามความต้องการกับผู้ใช้งาน ดงนั้นการตรวจคุณภาพดังกล่าว สามารถตรวจโดยการวัดค่ามุมสัมผัส (Contact Angle)

 
ความสำคัญของเซลล์จุลินทรีย์ที่บาดเจ็บต่อผู้บริโภค

อาหารที่ช่วยในการเจริญของจุลินทรีย์ (Growth Medium) หรือ เรียกว่า "อาการเลี้ยงเชื้อ" หมายถึง อาหารที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์มีทั้งชนิดอาหารเหลง (Broth) และชนิดแข็ง (เติม Agar) ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ อาหารเลี้ยงเชื้อมีหลายชนิดและแต่ละชนิดจะใช้เลี้ยงจุลินทรีย์ที่แตกต่างกัน