Industrial Division


Industrial-Division.png

Industrial Division ประกอบด้วย เทอร์โมมิเตอร์, ไฮโกรเมเตอร์, เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์, เครื่องวัดความเร็วลม, เครื่องวัดความเร็วรอบ, เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อน้ำและเตาเผา, เครื่องวัดแสง / เสียง / อื่นๆ, กล้องถ่ายภาพความร้อน, เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด, เครื่องวัดความรั่วไหลของก๊าซ และเครื่องวัดความชื้นในผลิตภัณฑ์

สินค้าของเรา