เครื่องวัดความเร็วลม


pafote2.png

เครื่องวัดความเร็วลมเป็นอุปกรณ์ทางอุตุนิยมวิทยาที่ใช้ในการวัดความเร็วลม Anemometers มาในหลากหลายรูปแบบ ปัจจุบัน เครื่องวัดความเร็วลมถูกออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานต่างๆอยู่หลายโมเดล เช่น เครื่องวัดความเร็วลมแบบถ้วย (Cup Anemometer) เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัด (Windmill anemometer) เครื่องวัดความเร็วลมแบบเทอร์โมอิเล็กทริค (Hot wire Anemometer)และ เครื่องวัดความเร็วลมแบบอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic Anemometer)

เครื่องมือ อุปกรณ์ วิทยาศาสตร์