เครื่องวัดค่าเป็นกรด-ด่างแบบพกพา testo 206testo-206-1.png

เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่างแบบพกพา test 206 มีช่วงการวัดกรด-ด่าง 0 ถึง 14 pH และอุณหภูมิ 0 ถึง 60 °C และสารละลายอิเลคโตรไลต์ของอิเลคโทรดเป็นชนิดเจลไม่ต้องเติม

button.png

หรือโทร 074-232336 074-244567 ฝ่ายขาย

แฟ๊กซ์:   074-235326-7 ,074-23038 

Line ID:  svhatyai

E-mail svhatyai@hotmail.com


รายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือ

testo 206 เครื่องวัดค่าเป็นกรด-ด่างแบบพกพา

- ช่วงการวัดกรด-ด่าง 0 ถึง 14 pH และอุณหภูมิ 0 ถึง 60 °C

- ค่าความถูกต้อง ±0.02 pH และ ±0.4 °C

- สารละลายอิเลคโตรไลต์ของอิเลคโทรดเป็นชนิดเจลไม่ต้องเติม


ภาพประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ

testo-206-2.png