เครื่องวัดเสียง testo 816-1testo-816-1-1.png

เครื่องวัดเสียง testo 816-1 สามารถเลือกความถ่วงน้ำหนักตามเวลาได้แบบ FAST หรือ SLOW สามารถบันทึกข้อมูลได้สูงสุด 31,000 ข้อมูล และได้รับการรับรองมาตรฐานตาม IEC 61672-1 class 2 และ ANSI S1.4 Type 2

button.png

หรือโทร 074-232336 074-244567 ฝ่ายขาย

แฟ๊กซ์:   074-235326-7 ,074-23038 

Line ID:  svhatyai

E-mail svhatyai@hotmail.com


รายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือ

testo 816-1 เครื่องวัดเสียง

- ช่วงการวัด 30 ถึง 130 dB

- สามารถเลือกความถ่วงน้ำหนักตามความถี่ได้แบบ A หรือ C

- สามารถเลือกความถ่วงน้ำหนักตามเวลาได้แบบ FAST หรือ SLOW

- สามารถบันทึกข้อมูลได้สูงสุด 31,000 ข้อมูล

- สามารถดึงข้อมูลการวัดได้ผ่าน PC โดยใช้ Software

- หน้าจอสามารถแสดงผลในรูปแบบกราฟได้

- ได้รับการรับรองมาตรฐานตาม IEC 61672-1 class 2 และ ANSI S1.4 Type 2


ภาพประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ

testo-816-1-2.png