เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ testo 176-T4testo-176-T4.png

เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ Data Logger รุ่น testo 176-T41 ผลิตภัณฑ์ Testo ประเทศเยอรมนี เซนเซอร์วัดอุณหภูมิเป็นชนิด Thermocouple type T K และ J โพรบภายนอก 4 ช่องสัญญาณ ช่วงการวัด : -200 ถึง +400 °C (Type T) -195 ถึง +1000 °C (Type K) -100 ถึง +750 °C (Type J)

button.png

หรือโทร 074-232336 074-244567 ฝ่ายขาย

แฟ๊กซ์:   074-235326-7 ,074-23038 

Lind ID:  svhatyai

E-mail svhatyai@hotmail.com


รายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือ

testo 176-T4 เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ

- ต่อหัววัดอุณหภูมิได้ 4 ช่องสัญญาณ (External Probe)

- ช่วงการวัด -200 ถึง 400 °C (Type T)

-195 ถึง 1000 °C (Type K)

-100 ถึง 750 °C (Type J)

- ช่วงเวลาในการบันทึกได้ในช่วง 1 วินาที ถึง 24 ชั่วโมง

- มีจอภาพแสดงข้อมูลการวัด LCD

- บันทึกข้อมูลได้ 2,000,000 ข้อมูล


ภาพประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ

testo-176-T4-2.jpg