เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ testo 176-T2testo-176-T2.png

เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ Data Logger รุ่น testo 176-T2 ผลิตภัณฑ์ Testo ประเทศเยอรมนี เซนเซอร์วัดอุณหภูมิเป็นชนิด Pt 100 class A โพรบภายนอก 2 ช่องสัญญาณ ช่วงการวัด :-50 ถึง +400 °C ,หน่วยการวัด :°C, °F

button.png

หรือโทร 074-232336 074-244567 ฝ่ายขาย

แฟ๊กซ์:   074-235326-7 ,074-23038 

E-mail svhatyai@hotmail.com


รายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือ

testo 176-T2 เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ

- 2 External Channel Datalogger

- ช่วงการวัด -50 ถึง 400 °C

- เซนเซอร์วัดอุณหภูมิเป็นชนิด Pt100 class A

- ความละเอียด 0.01 °C

- กำหนดช่วงเวลาในการบันทึกได้ในช่วงทุก 1 วินาที 24 ชั่วโมง

- บันทึกข้อมูลได้ 2,000,000 ข้อมูล


ภาพประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ

176-t2-action.jpg