เครื่องวัดบันทึกค่าอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์

และแรงดันบรรยากาศ testo 176-P1testo-176-P1.png

 เครื่องวัดและบันทีกค่าอุณหภูมิ ความชื้นและความดัน Data Logger รุ่น testo 176-H1 ผลิตภัณฑ์ Testo ประเทศเยอรมันนี เซนเซอร์วัดอุณหภูมิเป็นชนิด NTC เซนเซอร์วัดความชื้นและเซนเซอร์วัดความดัน โพรบภายใน 1 ช่องสัญญาณและโพรบภายนอก 4 ช่องสัญญาณ ช่วงการวัด : -20 ถึง +70 °C -40 ถึง +70 °Ctd 0 ถึง 100 %RH 600 ถึง 1,100 mbar

button.png

หรือโทร 074-232336 074-244567 ฝ่ายขาย

แฟ๊กซ์:   074-235326-7 ,074-23038 

E-mail svhatyai@hotmail.com


รายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือ

testo 176-P1 เครื่องวัดบันทึกค่าอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์และแรงดันบรรยากาศ

- ช่วงการวัด -20 ถึง 70 °C

  -40 ถึง 70 °Ctd

  0 ถึง 100 %RH

  600 mbar ถึง 1100 mbar

- ความละเอียด 0.1 °C / 0.1 %RH

- ช่วงเวลาในการบันทึกได้ในช่วงทุก 1 วินาที ถึง 24 ชั่วโมง

- บันทึกข้อมูลได้ 2,000,000 ข้อมูล


ภาพประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ

testo-176-P1-2.png