เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ testo 175-T3testo-175-T3.png

เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ รุ่น Testo 175-T3 เป็น Datalogger ที่สามารถต่อโพรบภายนอก ได้ 2 channel โดยต่อกับเทอร์โมคับเปิ้ล type T หรือ K ก็ได้ เหมาะกับงานที่ต้องการเปรียบเทียบอุณหภูมิระหว่าง 2 จุด สามารถเก็บข้อมูลได้สูงถึง 1,000,000 ข้อมูล

button.png

หรือโทร 074-232336 074-244567 ฝ่ายขาย

แฟ๊กซ์:   074-235326-7 ,074-23038

Lind ID:  svhatyai 

E-mail svhatyai@hotmail.com


รายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือ

testo 175-T3 เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ

- Channel Temperature DataLogger

   ต่อโพรบภายนอก 2 ช่องสัญญาณ

- ช่วงการวัด -50 ถึง 400 °C (Type T)

   -50 ถึง 1,000 °C (Type K)

- ช่วงเวลาในการบันทึกได้ในช่วง 10 วินาที ถึง 24 ชั่วโมง

- บันทึกข้อมูลได้ 1,000,000 ข้อมูล

- Water Proof IP65


ภาพประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ

testo-175-T3-1.png