เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ testo 175-T2testo-175-T2.png

เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ รุ่น Testo 175-T2 เป็น Datalogger ที่เหมาะกับการใช้งานในห้องเย็น มี 2 ช่องสัญญาณทำให้สามารถวัดอุณหภูมิภายในห้องและอุณหภูมิของชิ้นงานได้ในเวลาเดียวกัน สามารถเก็บข้อมูลได้สูงถึง 1,000,000 ข้อมูล

button.png

หรือโทร 074-232336 074-244567 ฝ่ายขาย

แฟ๊กซ์:   074-235326-7 ,074-23038 

Lind ID:  svhatyai

E-mail svhatyai@hotmail.com


รายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือ

testo 175-T2 เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ

- 2 Channel Temperature DataLogger

   เซนเซอร์ NTC ติดตั้งภายใน 1 ช่องสัญญาณ และโพรบภายนอก 1 ช่องสัญญาณ

- ช่วงการวัด -35 ถึง 55 °C (เซนเซอร์ภายใน)

   -40 ถึง 120 °C (เซนเซอร์ภายนอก)

- ช่วงเวลาในการบันทึกได้ในช่วง 10 วินาที ถึง 24 ชั่วโมง

- บันทึกข้อมูลในหน่วยความจำได้ 16,000 ข้อมูล


ภาพประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ

testo-175T2-2-channel-NTC-Data-Logger-foodsector-fridge-3_pdpz.jpg