เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ testo 175-T1testo-175-T1.png

เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ Data Logger testo 175-T1 ผลิตภัณฑ์ Testo ประเทศเยอรมนี เซนเซอร์เป็นชนิด NTC ติดตั้งภายใน , ช่วงการวัด : -35 ถึง +55 °C ,หน่วยการวัด : °C, °F และสามารถต่อการทำงานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อพิมพ์ข้อมูลในรูปกราฟและตารางได้

button.png

หรือโทร 074-232336 074-244567 ฝ่ายขาย

แฟ๊กซ์:   074-235326-7 ,074-23038 

Lind ID:  svhatyai

E-mail svhatyai@hotmail.com


รายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือ

testo 175-T1 เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ

- ช่วงการวัด -35 ถึง 55 °C

- ค่าความละเอียด 0.1 °C

- ค่าความถูกต้อง ±0.5 °C

- ช่วงเวลาในการบันทึกได้ในช่วง 10 วินาที ถึง 24 ชั่วโมง

- Water Proof IP65


ภาพประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ

testo-175T1-long-term-temperature-monitoring_iz.png

 

testo-175T1.png