เครื่องวัดบันทึกค่าอุณหภูมิความชื้นสัมพันธ์ testo 175-H1testo-175-H1.png

เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ รุ่น Testo 175-H1 โดยสามารถวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ได้พร้อมกัน สามารถเก็บข้อมูลได้ถึง 1,000,000 ข้อมูล

button.png

หรือโทร 074-232336 074-244567 ฝ่ายขาย

แฟ๊กซ์:   074-235326-7 ,074-23038 

Lind ID:  svhatyai

E-mail svhatyai@hotmail.com


รายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือ

testo 175-H1 เครื่องวัดบันทึกค่าอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์

- ช่วงการวัด -20 ถึง 55 °C

  0 ถึง 100 %RH

- ค่าความละเอียด 0.1 °C / 0.1 %RH

- ช่วงเวลาในการบันทึกได้ในช่วง 10 วินาที ถึง 24 ชั่วโมง

- บันทึกข้อมูลได้ 1,000,000 ข้อมูล


ภาพประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ

testo-175-H1-1.png