เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ testo 174-Ttesto-174-T.png

เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ (Mini Data Logger) รุ่น testo 174T ผลิตภัณฑ์ประเทศเยอรมนี ช่วงการวัด -30 องศา ถึง 70 องศา สามารถป้องกันการสูญหายของข้อมูลหากเกิดแบตเตอรี่หมด

button.png

หรือโทร 074-232336 074-244567 ฝ่ายขาย

แฟ๊กซ์:   074-235326-7 ,074-23038 

E-mail svhatyai@hotmail.com


รายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือ

testo 174-T เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ

- ช่วงการวัด -30 ถึง 70 °C

- ค่าความถูกต้อง ±0.5 °C

- ช่วงเวลาในการบันทึกข้อมูล 1 นาที ถึง 24 ชั่วโมง

- บันทึกข้อมูลได้ 16,000 ข้อมูล

- จอภาพแสดงข้อมูลการวัดได้ LCD


ภาพประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ

Testo-174-Large-02-1.png

 

testo174t_App.jpg