เครื่องวัดบันทึกค่าอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ testo 174-Htesto-174-H.png

เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ (Mini Data Logger) รุ่น testo 174-H ผลิตภัณฑ์ประเทศเยอรมนี ช่วงการวัด 0 ถึง 100%RH , -20 องศา ถึง +70 องศา และสามารถป้องกันการสูญหายของข้อมูลหากเกิดแบตเตอรี่หมด

button.png

หรือโทร 074-232336 074-244567 ฝ่ายขาย

แฟ๊กซ์:   074-235326-7 ,074-23038 

E-mail svhatyai@hotmail.com


รายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือ


testo 174-H เครื่องวัดบันทึกค่าอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์

- ช่วงการวัด -20 ถึง 70 °C

  0 ถึง 100 %RH

- ค่าความถูกต้อง ±0.5 °C ±3 %RH

- ช่วงเวลาในการบันทึกได้ในช่วง 1 นาที ถึง 24 ชั่วโมง

- บันทึกข้อมูลได้ 16,000 ข้อมูล


ภาพประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ

174h-action.jpg