เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ test 176-T1testo-176-T1.png

เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ Data Logger รุ่น testo 176-T1 ผลิตภัณฑ์ Testo ประเทศเยอรมนี เซนเซอร์วัดอุณหภูมิเป็นชนิด Pt 100 class A ติดตั้งภายใน, ช่วงการวัด : -35 ถึง +70 °C ,หน่วยการวัด : °C, °F

button.png

หรือโทร 074-232336 074-244567 ฝ่ายขาย

แฟ๊กซ์:   074-235326-7 ,074-23038 

Lind ID:  svhatyai

E-mail svhatyai@hotmail.com


รายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือ

testo 176-T1 เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ

- โครงสร้างเป็นโลหะ (Metal Housing)

- ช่วงการวัด -35 ถึง 70 °C

- เซนเซอร์วัดอุณหภูมิเป็นชนิด Pt100 class A ติดตั้งภายใน

- ค่าความละเอียด 0.01 °C

- กำหนดช่วงเวลาในการบันทึกได้ในช่วงทุก 1 วินาที ถึง 24 ชั่วโมง

- Water Proof IP68

- บันทึกข้อมูลได้ 2,000,000 ข้อมูล


ภาพประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ

testo-176T1-long-term-measurement-storage_iz.png