เครื่องวัดบันทึกค่าอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ testo 176-H1testo-176-H1.png

เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ รุ่น testo 176-H1 สามารถเก็บข้อมูลได้ถึง 2,000,000 ข้อมูล เซนเซอร์วัดอุณหภูมิเป็นชนิด NTC และเซนเซอร์วัดความชื้น โพรบภายนอก 2 โพรบ , 4 ช่องสัญญาณ

button.png

หรือโทร 074-232336 074-244567 ฝ่ายขาย

แฟ๊กซ์:   074-235326-7 ,074-23038 

Lind ID:  svhatyai

E-mail svhatyai@hotmail.com


รายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือ

testo 176-H1 เครื่องบันทึกค่าอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์

- ช่วงการวัด -20 ถึง 70 °C

  0 ถึง 100 %RH

- ความละเอียด 0.1 °C / 0.1 %RH

- ช่วงเวลาในการบันทึกได้ในช่วงทุก 1 วินาที ถึง 24 ชั่วโมง

- บันทึกข้อมูลได้ 2,000,000 ข้อมูล


ภาพประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ

testo-176-H1-Data-Logger_3.png