แถบวัดอุณหภูมิ Themometer StripsUntitled-11.png


เป็นผลิตภัณฑ์ของ Testo ใช้สำหรับติดที่เครื่องจักรหรือชิ้นงาน เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิถึงจุดตามช่วงการวัด แถบสีจะแสดงขึ้น

button.png

หรือโทร 074-232336 074-244567 ฝ่ายขาย

Fax:   074-235326-7 ,074-23038 

Line ID:  svhatyai

E-mail svhatyai@hotmail.com


รายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือ

Themometer Strips แถบวัดอุณหภูมิ

- สำหรับวัดค่าอุณหภูมิสูงสุด

- เหมาะสำหรับงานขนส่ง คลังสินค้า ควบคุมคุณภาพ

- ช่วงการวัด

    37 ถึง 65 ํC และ 161 ถึง 204 ํC

    116 ถึง 154 ํC และ 161 ถึง 204 ํC

    204 ถึง 260 ํC และ 249 ถึง 280 ํC


ภาพประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ

Thermometer_Strips_all.jpg