เครื่องวัดอุณหภูมิทั่วไป testo 922/925testo-922.png

เหมาะกับงานวัดอุณหภูมิในงานอุตสาหกรรมทั่วไป สามารถวัดความแตกต่างของอุณหภูมิได้ ใช้เทอร์โมคัปเปิ้ล type K, สามารถตั้ง alarm เสียงและต่อกับ probe ไร้สายได้

button.png

หรือโทร 074-232336 074-244567 ฝ่ายขาย

Fax:   074-235326-7 ,074-23038 

Line ID:  svhatyai

E-mail svhatyai@hotmail.com


รายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือ

testo 922 / 925 เครื่องวัดอุณหภูมิทั่วไป

- ช่วงการวัด -50 ถึง 1,000 °C

- รุ่น testo 922 สามารถต่อการทำงานได้พร้อมกัน 2 หัววัด

- พิมพ์ผลได้โดยผ่านเครื่องพิมพ์ผลไร้สาย

- สัญญาณเตือนค่าเกินแบบเสียง (Audible Alarm) 


ภาพประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ

testo_922_and_925_all.jpg