เครื่องวัดอุณหภูมิแบบปากกา testo 905-T1 / T2testo-905.png

เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดหัววัด Immersion / Penetration รุ่น Testo 905-T1 และเครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับผิวสัมผัส รุ่น Testo 905-T2 สำหรับวัดอุณหภูมิของอาหารและของเหลว ช่วงการวัด -50 ถึง 350 °C

button.png

หรือโทร 074-232336 074-244567 ฝ่ายขาย

Fax:   074-235326-7 ,074-23038 

Line ID:  svhatyai

E-mail svhatyai@hotmail.com


รายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือ

testo 905-T1 / T2 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบปากกา

- ช่วงการวัด -50 ถึง 350 °C

- รุ่น T1 หัววัดแบบจุ่ม รุ่น T2 หัววัดแบบสัมผัส

- แสดงค่าการวัดเป็นตัวเลขบนจอ LCD

- เปลี่ยนหน่วยการวัดอุณหภูมิระหว่าง °C และ °F

 


ภาพประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ

testo_905-T1_and_T2_all.jpg