เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับงานสอบเทียบ testo 735testo-735.png

เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับงานสอบเทียบ สามารถต่อหัววัดใช้งานได้พร้อมกัน 3 หัววัด และบันทึกข้อมูลการวัดในหน่วยความจำของเครื่อง 10,000 ข้อมูล

button.png

หรือโทร 074-232336 074-244567 ฝ่ายขาย

Fax:   074-235326-7 ,074-23038 

Line ID:  svhatyai

E-mail svhatyai@hotmail.com


รายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือ

testo 735 เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับงานสอบเทียบ

- ช่วงการวัด -200 ถึง 1,370 °C

- ค่าความถูกต้อง ±0.2 °C ±1 digit (-100 ถึง 200 °C) สำหรับ Pt 100

- ความละเอียดสูงสุด 0.001 °C (-40 ถึง 199 °C สำหรับ Pt100)

- ต่อหัววัดใช้งานได้พร้อมกัน 3 หัววัด

- บันทึกข้อมูลการวัดในหน่วยความจำของเครื่อง 10,000 ข้อมูล

- พิมพ์ผลได้โดยผ่านเครื่องพิมพ์ผลไร้สาย

- สัญญาณเตือนค่าเกินแบบเสียง (Audible Alarm)


ภาพประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ

testo_735_all.jpg