เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับ Food Inspector testo 112testo-112.png

เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดความแม่นยำสูง Testo 112เหมาะกับอุตสาหกรรมอาหาร สามารถเลือกหัววัดได้หลายแบบทั้ง NTC และ Pt 100

button.png

หรือโทร 074-232336 074-244567 ฝ่ายขาย

Fax:   074-235326-7 ,074-23038 

Line ID:  svhatyai

E-mail svhatyai@hotmail.com


รายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือ

testo 112 เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับ Food Inspector

- ช่วงการวัด -50 ถึง 300 °C

- เลือกหัววัดได้หลายแบบทั้ง NTC และ Pt 100

- ค่าความถูกต้อง ±1 digit ±0.2 °C (-50 ถึง 200 °C) สำหรับ Pt 100

- พิมพ์ผลได้โดยผ่านเครื่องพิมพ์ผลไร้สาย


ภาพประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ

testo112_App.jpg