เครื่องวัดอุณหภูมิ testo 110testo-110.png

เครื่องมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เลือกใช้งานร่วมกับเซนเซอร์ได้หลายชนิด สำหรับวัดอุณหภูมิของของเหลว ผิวสัมผัส หรืออากาศ

button.png

หรือโทร 074-232336 074-244567 ฝ่ายขาย

Fax:   074-235326-7 ,074-23038 

Line ID:  svhatyai

E-mail svhatyai@hotmail.com


รายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือ

testo 110 เครื่องวัดอุณหภูมิ

- ช่วงการวัด -50 ถึง 150 °C

- ค่าความถูกต้อง ±0.2 °C (-20 ถึง 80 °C)

- พิมพ์ผลได้โดยผ่านเครื่องพิมพ์ผลไร้สาย

- แสดงผลค่าอุณหภูมิสูงสุด ต่ำสุด

- มี Alarm เตือนด้วยเสียง


ภาพประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ

testo_110_all.jpg