เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร testo 108testo-108.png

เครื่องมือวัดอุณหภูมิในอุตสาหกรรมอาหารสามารถต่อกับหัววัดปลายโพรบแหลม เหมาะสาหรับการตรวจวัดเฉพาะจุด วัดได้รวดเร็ว ผลการวัดแม่นยำ สามารถใช้งานรวมกับเซ็นเซอร์ Type Tหรือ Type K ได้

button.png

หรือโทร 074-232336 074-244567 ฝ่ายขาย

Fax:   074-235326-7 ,074-23038 

Line ID:  svhatyai

E-mail svhatyai@hotmail.com


รายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือ

- ช่วงการวัด -50 ถึง 300 °C

- ค่าความถูกต้อง ±0.5 °C (-30 ถึง 300 °C)

- Water proof IP67

- HACCP - compliant and certified to EN 13485


ภาพประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ

testo_108_all.jpg