เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร testo 106-T3testo-106-T3.png

เครื่องวัดอุณหภูมิอาหารสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์กันน้ำ ฝุ่น และแรงกระแทกได้ (IP7)

button.png

หรือโทร 074-232336 074-244567 ฝ่ายขาย

Fax:   074-235326-7 ,074-23038 

Line ID:  svhatyai

E-mail svhatyai@hotmail.com


รายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือ

testo 106-T3 เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร

- ช่วงการวัด -50 ถึง 275 °C

- มี Alarm เป็นไฟ LED และ สัญญาณเสียง

- ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์กันน้ำ ฝุ่น และแรงกระแทกได้ (IP7)


ภาพประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ

uj.jpg