เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร testo 104/104-IRtesto104.png

เครื่องวัดอุณหภูมิอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร เฉพาะรุ่น testo 104-IR มีเลเซอร์วัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด

button.png

หรือโทร 074-232336 074-244567 ฝ่ายขาย

Fax:   074-235326-7 ,074-23038 

Line ID:  svhatyai

E-mail svhatyai@hotmail.com


รายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือ

testo 104/104-IR เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร

- ช่วงการวัด -50 ถึง 250 °C

- รุ่น testo 104-IR มีเลเซอร์วัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด

- ช่วงการวัดแบบอินฟราเรด -30 ถึง 250 °C

- เซนเซอร์พับเก็บได้ มีเลเซอร์แสดงในการวัดอุณหภูมิ 2 จุด

- Water proof IP65


ภาพประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ

digital-pocket-thermometer-testo-104.png

 

testo_104_and_104-IR_all.jpg