Texture Analyzer  model CT3Texture_Analyzer.png

เป็นเครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของสาร รุ่น CT3 สามารถทดสอบแรงได้ตั้งแต่ 0 - 50000 กรัม (ทดสอบได้ทั้งแรงกด compression และแรงดึง tension) มีความแม่นยำ +/- 0.1% ของค่าสูงสุด ค่าการทดสอบรายงานในรูปแบบดิจิตอลผ่านหน้าจอแสดงผล

button.png

หรือโทร 074-232336 074-244567 ฝ่ายขาย

แฟ๊กซ์:   074-235326-7 ,074-23038

Line ID:  svhatyai

E-mail svhatyai@hotmail.com


รายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือ

Texture Analyzer model CT3

เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของสาร รุ่น CT3

สามารถทดสอบแรงได้ตั้งแต่ 0 - 50000 กรัม (ทดสอบได้ทั้งแรงกด compression และแรงดึง tension)
- CT3-100 - รองรับแรงทดสอบ 0 - 100 กรัม
- CT3-1000 - รองรับแรงทดสอบ 0 - 1000 กรัม
- CT3-1500 - รองรับแรงทดสอบ 0 - 1500 กรัม
- CT3-4500 - รองรับแรงทดสอบ 0 - 4500 กรัม
- CT3-10000 - รองรับแรงทดสอบ 0 - 10000 กรัม
- CT3-25000 - รองรับแรงทดสอบ 0 - 25000 กรัม
- CT3-50000 - รองรับแรงทดสอบ 0 - 50000 กรัม

มีความแม่นยำ +/- 0.1% ของค่าสูงสุด

ค่าการทดสอบรายงานในรูปแบบดิจิตอลผ่านหน้าจอแสดงผล

สามารถสร้างวิธีการทดสอบคุณสมบัติทางเนื้อสัมผัสได้หลายวิธีเช่น Penetrometry Testing, Back Extrution Testing หรือ Snap Testing เป็นต้น

สามารถตั้งวิธีการทำงานจากตัวเครื่องได้แบบ Single, Hold และ Cycle

สามารถทดสอบ Texture Profile Analysis (TPA) โดยใช้งานร่วมกับ Texture Pro CT (อุปกรณ์เพิ่มเติม)

สามารถทดสอบ Bloom Test ตามมาตรฐาน AOAC(GMIA) และ BS 757(GME) ได้

มีหัววัดให้เลือกหลากหลาย เพื่อความเหมาะสมกับการใช้งาน สามารถใช้งานแบบ stand alone หรือต่อผ่าน software ก็ได้

มีปุ่ม Emergency Stop เพื่อป้องกันการกระแทกของหัววัดและ Load Cell

 


ภาพประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ

Texture_Analyzer_full.jpg