Laboratory Freeze DryerLaboratory_Freeze_Dryer.png

เป็นเครื่องสำหรับทำแห้งตัวอย่าง  โดยอาศัยหลักการแช่แข็งและระเหิดเอาน้ำออกจากตัวอย่างภายใต้ภาวะสุญญากาศ ลักษณะโครงสร้างของช่องควบแน่นไอทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม   ออกแบบให้ทำงานสอดคล้องตามข้อกำหนด GMP และ GLP

button.png

หรือโทร 074-232336 074-232745 ฝ่ายขาย

แฟ๊กซ์:   074-235326-7 ,074-23038 

E-mail svhatyai@hotmail.com


รายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือ

Laboratory Freeze Dryer เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง รุ่น LSCplus

- เป็นเครื่องสำหรับทำแห้งตัวอย่าง โดยอาศัยหลักการแช่แข็งและระเหิดเอาน้ำออกจากตัวอย่างภายใต้ภาวะสุญญากาศ

- ลักษณะโครงสร้างของช่องควบแน่นไอทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม ออกแบบให้ทำงานสอดคล้องตามข้อกำหนด GMP และ GLP

- สามารถทำความเย็นได้ไม่น้อยกว่า –55/ -85 องศาเซลเซียส และมีความจุน้ำแข็งสูงสุดไม่น้อยกว่า 4/ 8/ 16/ 24 กิโลกรัม (ขึ้นกับรุ่น)

- สามารถดักจับไอระเหยของสารได้ไม่น้อยกว่า 4/ 6/ 12/ 18 กิโลกรัมต่อ 24 ชั่วโมง (ขึ้นกับรุ่น)

- ระบบควบคุมการทำงานเป็นแบบ Lyo-Screen-Control plus (LSCplus) สามารถสั่งงานผ่านหน้าจอสัมผัส (touch screen)

- สามารถตั้งค่าการทำงานแบบ Manual และแบบโปรแกรม ได้ไม่น้อยกว่า 30 โปรแกรม

- สามารถแสดงค่าอุณหภูมิของช่องควบแน่น ค่าความดันสุญญากาศ ค่าอุณหภูมิของชั้นวางผลิตภัณฑ์ ค่าอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์เวลาในขณะนั้น ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนการทำงาน และระยะเวลาที่ใช้ทั้งหมดในกระบวนการทำงาน

- สามารถกำหนดรหัสผ่าน (Password) เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการทำงานได้อย่างน้อย 3 ระดับ

- มีระบบเตือนในกรณีที่ระบบการทำงานของเครื่องผิดปกติ เช่น ความดันในช่องควบแน่นผิดปกติ ถึงเวลาตรวจบำรุงรักษาเครื่อง

 


ภาพประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ

full_6d6b4d829a85ac198207dc091afefa9b.jpg

 

full_44d3d426c747eae121d2a59613e7be4f.jpg

pic.PNG