VITEK MSUntitled-2.png

นวัตกรรมใหม่ที่ใช้จำแนกชนิดของจุลินทรีย์และยีสต์ได้อย่างรวดเร็ว ใช้งานง่าย สามารถจำแนกเชื้อออกมาได้แต่ละชนิดเลยแม้ว่าตัวอย่างจะปนเปื้อนมีเชื้อมากกว่า 2 ชนิดก็สามารถจำแนกเชื้อแต่ละชนิดออกมาได้อย่างถูกต้อง 

button.pngหรือโทร 074-232336 , 074-244567 ฝ่ายขาย

แฟ๊กซ์: 074-235326-7 ,074-23038

Line ID: @byt0974c

E-mail: svhatyai@hotmail.com


รายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือ

เครื่องจำแนกเชื้ออัตโนมัติ VITEK MS

- นวัตกรรมใหม่ที่ใช้จำแนกชนิดของจุลินทรีย์และยีสต์ได้อย่างรวดเร็ว ใช้งานง่ายสามารถจำแนกเชื้อออกมาได้แต่ละชนิดเลยแม้ว่าตัวอย่างจะปนเปื้อนมีเชื้อมากกว่า 2 ชนิด ก็สามารถจำแนกเชื้อแต่ละชนิดออกมาได้อย่างถูกต้อง

- การทำงานของเครื่องใช้หลักการ MALDI-TOF ( Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time of flight )

- ฐานข้อมูลเชื้อมีมากกว่า 2,500 สายพันธุ์

- High resolution ( 5000 ) ทำให้มีความแม่นยำในการจำแนกเชื้อ

- สามารถนำมาใช้ต่อกับเครื่อง VITEK 2 Compact เพื่อทำการทดสอบดู Sensitivity ต่อยาปฏิชีวนะ

- การทดลอง 1 ครั้ง สามารถทำตัวอย่างเชื้อได้มากถึง 192 ตัวอย่าง


ภาพประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ

page2.jpg