เครื่องวัดความชื้นในผลิตภัณฑ์


pp.png

เครื่องมือวัดความชื้นโดยใช้หลักการ Microwave Resonance Technology สามารถวัดค่าความชื้นได้ทั้งที่ผิวและภายในตัวอย่างโดยไม่ต้องเตรียมตัวอย่าง ไม่ใช้สารเคมี ใช้เวลาในการวิเคาระห์ รวดเร็ว ไม่เกิน 1 วินาที ใช้ได้กับตัวอย่างหลากหลายได้แก่ตัวอย่างที่มีลักษณะเป็น เมล็ด ผง เป็นแผ่น หรือ ขนาดสีที่แตกต่างกัน

เครื่องมือ อุปกรณ์ วิทยาศาสตร์