เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ


porrable-gas-detector.png

โดยทั่วไปแล้ว อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซอันตรายจะแบ่งออกป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ แบบพกพา (Portable Gas Detector) เป็นอุปกรณ์ตรวจจับฯ ที่ผู้ใช้งานสามารถพกพาติดตัวไปได้ และอีกแบบก็คือ แบบติดตั้งอยู่กับที่ (Fixed System) เป็นอุปกรณ์ตรวจจับฯ ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ซึ่งอาจต้องใช้ตู้ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ 

เครื่องมือ อุปกรณ์ วิทยาศาสตร์