เครื่องตีบดผสมตัวอย่าง รุ่น 400 Circulator1.png

 

Stomacher model 400 Circulator เครื่องตีบดผสมตัวอย่าง รุ่น 400 Circulator เป็นเครื่องมือที่ใช้บดผสมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ทางด้านอาหาร,   ผลิตภัณฑ์ยา  และอื่น ๆ โดยออกแบบให้ถูกสุขลักษณะ

 

button.png

หรือโทร 074-232336 074-244567 ฝ่ายขาย

Fax:   074-235326-7 ,074-23038 

Line ID:  svhatyai

E-mail svhatyai@hotmail.com


รายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือ

Stomacher model 400 Circulator เครื่องตีบดผสมตัวอย่าง รุ่น 400 Circulator

- เป็นเครื่องมือที่ใช้บดผสมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ทางด้านอาหาร, ผลิตภัณฑ์ยา และอื่น ๆ โดยออกแบบให้ถูกสุขลักษณะ (Hygenic design) เพื่อการบดที่ปลอดการปนเปื้อน (Free Contamination)

- มีจอแสดงความเร็วรอบและแสดงเวลาการทำงานเป็นตัวเลขไฟฟ้า (LCD digital display)

- สามารถปรับตั้งอัตราการบดได้ตั้งแต่ 75 rpm-300 rpm (รอบต่อนาที) และสามารถเพิ่มและลดได้ครั้งละ 5 rpm 

- สามารถตั้งเวลาการทำงานได้ตั้งแต่ 1 วินาที - 99.59 นาที เพื่อปรับตั้งให้เหมาะสมกับ ชนิดของตัวอย่าง

- มีหน่วยความจำสำหรับเก็บโปรแกรมการใช้งานได้ 3 แบบ โดยโปรแกรมนี้จะคงอยู่แม้จะปิดเครื่อง 

- ในการบดแต่ละครั้ง สามารถใส่ตัวอย่างได้ไม่น้อยกว่า 80 ถึง 400 มิลลิลิตร


ภาพประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ

1.png