เครื่องกลั่นไนโตรเจน รุ่น VAP50SRapid-distillation-system-model-VAP50S-2.png

 

Rapid distillation system model VAP50S เครื่องกลั่นไนโตรเจน รุ่น VAP50S เป็นเครื่องกลั่นแบบอัตโนมัติ มีระบบไตเตรตแบบอัตโนมัติ หลังจากการกลั่น สามารถเติม น้ำ ด่าง และบอริก แอซิดได้อัตโนมัติ สามารดูดสารที่ทำการกลั่น และไตเรตทแล้วทิ้งได้แบบอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

 

button.png

หรือโทร 074-232336 074-244567 ฝ่ายขาย

Fax:   074-235326-7 ,074-23038 

Line ID:  svhatyai

E-mail svhatyai@hotmail.com


รายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือ

Rapid distillation system model VAP50S เครื่องกลั่นไนโตรเจน รุ่น VAP50S

- เป็นเครื่องกลั่นแบบอัตโนมัติ

- ใช้เวลากลั่น 2-4 นาที

- มีระบบไตเตรตแบบอัตโนมัติ หลังจากการกลั่น

- สามารถเติม น้ำ ด่าง และบอริก แอซิดได้อัตโนมัติ

- สามารดูดสารที่ทำการกลั่น และไตเรตทแล้วทิ้งได้แบบอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

- สามารถทำการดูดจ่ายสารละลายด่างได้ในขณะที่ทำการกลั่น

- ควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์

- สามารถตั้งระดับไอน้ำได้ในช่วง 30-100%

- มีระบบวาล์วควบคุมน้ำเย็น -สามารถมองเห็นการทำงานระหว่างการกลั่น


ภาพประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ

Rapid_distillation_system_model_VAP50S.jpg