เตาเผาอุณหภูมิสูง รุ่น MRFMicrowave-Furnace-model--MRF-2.png

 

Microwave Furnace model MRF เตาเผาอุณหภูมิสูง รุ่น MRF เป็นเตาเผาที่ให้อุณหภูมิสูง 1600ºC หรือมากกว่าโดยมีขดลวดให้ความร้อน (Free radiating coiled wire element) ฝังอยู่ทางด้านข้างของผนังเตาทั้ง 2 ด้าน ซึ่งสามารถมองเห็นได้

 

button.png

หรือโทร 074-232336 074-244567 ฝ่ายขาย

Fax:   074-235326-7 ,074-23038 

Line ID:  svhatyai

E-mail svhatyai@hotmail.com


รายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือ

Microwave Furnace model MRF เตาเผาอุณหภูมิสูง รุ่น MRF

 - เป็นเตาเผาที่ให้อุณหภูมิสูง 1600ºC หรือมากกว่าโดยมีขดลวดให้ความร้อน (Free radiating coiled wire element)
ฝังอยู่ทางด้านข้างของผนังเตาทั้ง 2 ด้าน ซึ่งสามารถมองเห็นได้

 - ส่วนที่ให้คลื่นไมโครเวฟ ( Microwave power) ให้กำลัง ไม่น้อยกว่า 1.8 กิโลวัตต์

 - หัววัดอุณหภูมิ (Temperature sensor) ทำด้วย Pt/Pt 13% Rh Thermocouples (Type R thermocouple)

 - โครงสร้างภายในและภายนอกทำจากวัสดุที่ป้องกันการรั่วไหลของคลื่นไม่โครเวฟและความร้อน


ภาพประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ

Microwave-Furnace-model--MRF.png