เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย รุ่น FT12Fibretherm.png

 

Fibretherm model FT12 เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย รุ่น FT12 เป็นเครื่องสกัดเยื่อใยแบบ Fully automatic unit สามารถวิเคราะห์ได้ครั้งละ 12 ตัวอย่าง

 

button.png

หรือโทร 074-232336 074-244567 ฝ่ายขาย

Fax:   074-235326-7 ,074-23038 

Line ID:  svhatyai

E-mail svhatyai@hotmail.com


รายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือ

Fibretherm model FT12 เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย รุ่น FT12

-เป็นเครื่องสกัดเยื่อใยแบบ Fully automatic unit

-สามารถวิเคราะห์ได้ครั้งละ 12 ตัวอย่าง

-ขนาดเล็กไม่เปลืองพื้นที่

-ตั้งโปรแกรมได้ 9 โปรแกรม

-ประหยัดสารเคมี

-ระบบอัตโนมัติป้องกันผู้ใช้งานสัมผัสสารเคมี

-มีระบบลิฟท์อัตโนมัติ


ภาพประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ

Fibretherm.jpg