เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณไขมันFat-extraction--model-SOX416-MultiStat-control--3.png

 

Fat extraction model SOX416+ MultiStat control เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน รุ่น SOX416+ MultiStat control เป็นเครื่องสกัด แบบ Fully automatic extration unit  มีชุดควบคุมสามารถควบคุมเครื่องสกัดได้พร้อมกัน 4 เครื่อง (สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้สูงสุด 24 ตัวอย่าง)

 

button.png

หรือโทร 074-232336 074-244567 ฝ่ายขาย

Fax:   074-235326-7 ,074-23038 

Line ID:  svhatyai

E-mail svhatyai@hotmail.com


รายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือ

Fat extraction model SOX416+ MultiStat control เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน รุ่น SOX416+ MultiStat control

- เป็นเครื่องสกัด แบบ Fully automatic extration unit

- มีรุ่น 2,4 และ 6 ตัวอย่าง

- ชุดควบคุมสามารถควบคุมเครื่องสกัดได้พร้อมกัน 4 เครื่อง (สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้สูงสุด 24 ตัวอย่าง)

- สามารถตั้งโปรแกรมการทำงานได้ 20 โปรแกรม และตั้งเวลาการเริ่มใช้งาน

- ระบบ Spark proof heating ป้องกันการเกิดประกายไปเพื่อความปลอดภัย

- สามารถมองเห็นตัวอย่างขณะทำงาน

- ประตูระบบ อัตโนมัตป้องกันผู้ปฏิบัติการได้รับสัมผัสกับบริเวณที่มีความร้อน


ภาพประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ

Fat_extraction__model_SOX416_MultiStat_control_2.jpg