เครื่องย่อยไนโตรเจน รุ่น KBL20S+TZBlock-digestion-unit-model-KBL20STZ-control-2.png

 

Block digestion unit model KBL20S+TZ control  เครื่องย่อยไนโตรเจน รุ่น KBL20S+TZ control สามารถเลือกรุ่น 8, 20 หรือ40 ตัวอย่างตั้งโปรแกรมได้ 9 โปรแกรม และ 9 ระดับควาร้อน มีระบบป้องกันความร้อนสูงเกิน

 

button.png

หรือโทร 074-232336 074-244567 ฝ่ายขาย

Fax:   074-235326-7 ,074-23038 

Line ID:  svhatyai

E-mail svhatyai@hotmail.com


รายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือ

Block digestion unit model KBL20S+TZ control  เครื่องย่อยไนโตรเจน รุ่น KBL20S+TZ control

- สามารถเลือกรุ่น 8, 20 หรือ40 ตัวอย่าง

- มีระบบลิฟท์อัตโนมัติเพื่อสะดวกในการใช้งาน

- ตัวเครื่องเป้นระบบ Aluminium block digestion

- ตั้งโปรแกรมได้ 9 โปรแกรม และ 9 ระดับควาร้อน

- มีระบบป้องกันความร้อนสูงเกิน


ภาพประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ

Block-digestion-unit-model-KBL20STZ-control-2.png