Incubation Shaking Cabinet CERTOMAT® BS-1BS-1.jpg

เครื่องเขย่าแบบตั้งพื้น สามารถวางซ้อนกันได้สูงสุดถึง 3 เครื่องโดยความเร็วรอบการเขย่าคงที่ทุกๆชั้นสามารถตั้งค่าการเขย่าได้สูงสุดที่ 400 รอบ/นาที โดยมีค่าความแม่นยำของการเขย่าที่ ± 1% ของค่าล่าสุด  โครงสร้างเครื่องภายนอกทำจากโลหะเคลือบและโครงสร้างภายในทำจากโลหะไร้สนิม  ช่วงควบคุมอุณหภูมิตั้งแต่ 8 องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมิห้องถึง 70 องศาเซลเซียส

button.png

หรือโทร 074-232336 074-244567 ฝ่ายขาย

แฟ๊กซ์:   074-235326-7 ,074-23038 

E-mail svhatyai@hotmail.com


รายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือ

Incubation Shaking Cabinet CERTOMAT® BS-1

เครื่องเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น รุ่น Certomat ® BS-1

- เครื่องเขย่าแบบตั้งพื้น สามารถวางซ้อนกันได้สูงสุดถึง 3 เครื่องโดยความเร็วรอบการเขย่าคงที่
  ทุกๆชั้นสามารถตั้งค่าการเขย่าได้สูงสุดที่ 400 รอบ/นาที โดยมีค่าความแม่นยำของการเขย่าที่ ± 1% ของค่าล่าสุด

- โครงสร้างเครื่องภายนอกทำจากโลหะเคลือบและโครงสร้างภายในทำจากโลหะไร้สนิม

- ช่วงควบคุมอุณหภูมิตั้งแต่ 8 องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมิห้องถึง 70 องศาเซลเซียส

- ช่วงรัศมีการเขย่ามีขนาด 25 มิลลิเมตร หรือ 50 มิลลิเมตร

- สามารถควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และระบบความชื้น

- ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microprocessor แบบ DCU controller มีจอแสดงผล
  และแผงควบคุมการทำงานชนิดระบบสัมผัส

- ระบบขับเคลื่อนของเครื่องเป็นชนิด Tripple eccentric drive โดยใช้มอเตอร์ชนิด Brushless motor ในการขับเคลื่อน

- ระบบสัญญาณเตือนในรูปแบบแสงและเสียง

- ตั้งรหัสป้องกันการเปลี่ยนแปลงค่าจากบุคคลภายนอกได้

- ตั้งเวลาการทำงานของเครื่องตั้งแต่ 0.01 ถึง 98.59 ชั่วโมง หรือตั้งเวลาการทำงานแบบต่อเนื่อง

- ตั้งโปรแกรมการทำงานได้สูงสุด 20 โปรแกรม โดยแต่ละโปรแกรมสามารถตั้งค่าขั้นตอนทำงานได้ 4 ขั้นตอน และ 1 ขั้นตอนเริ่มต้น

- ใส่ถาดเขย่าทำจากโลหะไร้สนิม ขนาด 800x420 มิลลิเมตร หรือ 420x420 มิลลิเมตร โดยสามารถจุตัวยึดจับฟลาสก์
  ขนาด 25 ถึง 5,000 มิลลิลิตร

- สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องผ่านคอมพิวเตอร์โดยใช้ SCADA software MFCS/WIN

- เครื่องได้รับมาตรฐาน CE โดยระบบไฟฟ้าของเครื่องได้รับมาตรฐาน DIN EN 55022 และ DIN EN 61000


ภาพประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ

2650-2863.jpg