ส่งเสริมการขาย


 

ตำแหน่งงาน :  ส่งเสริมการขาย

จำนวนอัตรา : 1 อัตรา

รายได้ : ตามโครงสร้าง/ความสามารถ

วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์

เพศ : เพศหญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี 

จังหวัด :  ภาคใต้

รายละเอียดอื่นๆ :  ปฎิบัติงาน วันจันทร์ -ศุกร์  เวลา 08.30-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ  :  ปฎิบัติงานในส่วนของฝ่ายขายทั้งในและนอกสถานที่ 

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง   :  มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและวัสดุห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์

          - มีความรู้พื้นฐานด้าน Computer โปรแกรม Word / Excel / Ecacc

          - สามารถติดต่อสือสารกับลูกค้าได้ดี

          - มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์  

          - สามารถทำงานนอกสถานที่ได้

ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

       -  website : www.svmedico.com

       -  E-mail : svhatyai@hotmail.com

       -  สำนักงาน  51  ถ.จุติอนุสรณ์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110  โทร : 074-244567,232336 ต่อ 31           

สนใจสมัครตำแหน่งนี้ สามารถอัพโหลด Resume ไว้ทางเราจะติดต่อกลับไป

ชื่อ-นามสกุล :
เบอร์ติดต่อ :
Email :
ยืนยันการสมัคร
0%